Konsulttjänster
Pensus logotyp

Latinets "Pensus" kan översättas till "värdefull" och det är precis vad vi strävar efter att vara för våra kunder

-

En värdefull partner!

Pensus AB, 556839-9942,

Säte Härryda, Godkänd för F-Skatt


Copyright © Pensus AB 2011-2021

All Rights Reserved
Läs vår Personuppgiftspolicy härKonsulttjänster

Linjenätskarta

Ofta är avdelningarna för trafikplanering hos våra kunder väldigt slimmade för vara så konkurrenskraftiga som möjligt på marknaden. Detta fungerar utmärkt i löpande drift men det betyder samtidigt att organisationen kan komma under kraftig press i situationer som går utöver det vanliga, exempelvis under upphandlingar, uppgraderingar eller nyintroduktion av system.


I dessa och andra liknande situationer kan en tillfällig resursförstärkning kan komma väl till pass!


StoppknappPensus AB har som policy att fullständig sekretess tillämpas eftersom vi är mycket väl medvetna om att ett bolags trafikplanering är mycket känslig ur ett konkurrensperspektiv.
Inom Pensus AB finns lång erfarenhet av trafikplanering i de skandinaviska länderna i allmänhet och med HASTUS™ som verktyg i synnerhet. Vi är väl förtrogna med den komplexitet som kollektivtrafikplanering innebär och erbjuder konsulttjänster på kortare eller längre tid med exempelvis:


  • Ordinarie planeringsarbete
  • Anbudsarbete
  • Projektledning
  • Assistans vid nyimplementation av HASTUS™
  • Assistans vid systemuppgraderingar
  • Framtagning av specialanpassade interface och rapporter, se även "Programvara"
  • Integrationer mellan system
  • Support och utbildningar


Detta är några exempel på uppdrag där vi kan utgöra en extra resurs och stötta Er verksamhet. Kontakta oss gärna om ni har behov av tillfällig förstärkning och vill diskutera ett uppdrag eller om ni önskar referenser.


HASTUS™ är ett varumärke tillhörande GIRO inc. som utvecklar mjukvaran.