Om oss
Pensus logotyp

Latinets "Pensus" kan översättas till "värdefull" och det är precis vad vi strävar efter att vara för våra kunder

-

En värdefull partner!

Pensus AB, 556839-9942,

Säte Härryda, Godkänd för F-Skatt


Copyright © Pensus AB 2011-2021

All Rights Reserved
Läs vår Personuppgiftspolicy härFöretaget

Pensus AB bildades i Januari 2011 med affärsidén att tillhandahålla nischade konsulttjänster och specialanpassad mjukvara, främst inom området för trafik- och personalplanering samt fordonshantering.


Våra huvudsakliga målgrupp finns inom transportindustrin, främst bolag verksamma i kollektivtrafiksektorn.


Per Gyldén


Per Gyldén

Jag har arbetat med kollektivtrafik i en lång rad positioner sedan mitten av 90-talet och med början 1999 har mitt fokus legat på planering av kollektivtrafik i olika former. Mellan år 2000 och 2013 fungerade jag som systemansvarig för trafikplanerings-verktyget HASTUS™ i två av Skandinaviens större bussbolag och ansvarade då för installationer, konfiguration, drift, utbildning och support.


Utöver anbudsarbete och löpande trafikplanering så har jag mycket goda kunskaper i HASTUS™ schemamoduler (Vehicle, Minbus, Crew, CrewOpt samt Roster och Roster optimize) när det gäller daglig användning och analys/skapande av regler och attribut m.m. Även interface (OIG/OIR/RIR), översättning av HASTUS™, framtagning av rapporter i Crystal reports™ samt projektledning vid versionsuppgraderingar och funktionsansvarig vid en stor nyimplementation står på meritlistan.


Vid utbytet av ett äldre personalplaneringssystem mot HASTUS™ DailyCrew och SelfService i ett av Sveriges större bolag hade jag rollen som projektledare och ansvarig i relationen gentemot HASTUS™ leverantör GIRO inc. Detta var ett lyckat projekt som levererades enligt både budget och tidplan, och jag har därigenom också goda grundläggande kunskaper i modulerna DailyCrew, DailyVehicle, SelfService och PlanCrew som alla är moduler i HASTUS™.


Sedan tidigt 90-tal har jag även arbetat med systemutveckling, först av eget intresse, men sedan år 2000 har utvecklingen skett på proffesionell nivå. En lång rad applikationer för olika ändamål har utvecklats, från kravspecifikation till design, kodning och implementation. Allt från enklare program som i formen av en HASTUS™-extension genererar statistik och rapporter till ett större system för fordonsadministration och utsättningsoptimering samt servermjukvara för fjärrutrop av röstmeddelanden för att nämna några.