Programvara
Pensus logotyp

Latinets "Pensus" kan översättas till "värdefull" och det är precis vad vi strävar efter att vara för våra kunder

-

En värdefull partner!

Pensus AB, 556839-9942,

Säte Härryda, Godkänd för F-Skatt


Copyright © Pensus AB 2011-2021

All Rights Reserved
Läs vår Personuppgiftspolicy härSpecialanpassad programvara

Utbudet av standardprogram som är speciellt anpassade för kollektivtrafikbranschen är ganska begränsat vilket leder till att man ibland tvingas skapa egna mer eller mindre tidsödande manuella processer. Som med all manuell hantering kan detta även vara förknippat med en hel del risker.


Med en förhållandevis liten insats kan vi tillsammans med Er ta fram program som specialanpassas för olika ändamål av varierande omfattning i er verksamhet.


En tillämpning kan exempelvis vara att man har behov av periodiskt sammanställd produktionsstatistik som skall ha ett speciellt format för att passa bolagets rutiner. Man kan komma ganska långt med enbart standardverktyg men det finns situationer där dessa inte räcker till, exempelvis när man har behov att samköra planeringsdata med extern data i samma rapport. Då kan man ofta nå hela vägen genom att komplettera med en specialanpassad programvara. Denna kan exempelvis använda data som levereras ur ett system och sammanställa och/eller beräkna den och redovisa resultatet som man önskar, allt med en enda knapptryckning. Exempel på det kan vara till excelfiler, på papper/PDF-fil, via epost till förvalda mottagare eller kanske direkt inlagt i en databas.


Ett annat problem man kan lösa med anpassad programvara är att automatisera export och överföring av data från ett system till ett annat, ofta där innehållet kompletteras med data från andra källor eller omformas till andra format.


De allra flesta situationer kan hanteras på liknande sätt, så om ni upplever tungrodda situationer med mycket manuell hantering i er verksamhet så kontakta oss för förslag till lösningar på just ert problem!


Vårt specialområde ligger i programvara för kollektivtrafik, men vi använder universella verktyg och tekniker för utvecklingen vilket gör att vi kan skapa lösningar för vilken verksamhet som helst!

Utvecklingsmiljö för många plattformar


Vi använder Embarcadero Delphi™ som verktyg för att skapa mjukvara. Delphi™ är en mycket stabil miljö som bygger på object pascal och har funnits sedan 1995.
Delphi™ är det enda verktyget på marknaden som kan kompilera samma applikation till ett flertal olika plattformar, exempelvis Microsoft Windows™ (32 och 64-bitars) för skrivbord/server och mobila plattformar som t.ex. Android™. Detta ger en kostnadseffektiv utveckling och hög flexibilitet, speciellt när det handlar om utveckling för mobila enheter. En annan stor fördel med system utvecklade i Delphi™ är att de i mycket hög utsträckning är "självförsörjande" och sällan kräver att stödmiljöer (ex. Microsoft .NET™) installeras på de maskiner där de skall användas vilket ofta är fallet med program som skapas i andra verktyg.


Det gör att programmen blir förhållandevis snabba och resurssnåla men installationen blir också väldigt enkel, ofta är det en enda fil som skall installleras. I många fall behöver ingen lokal installation göras alls hos slutanvändaren utan applikationen kan köras direkt från det lokala nätverket vilket ger enklare underhåll och administration.


Delphi™ åstadkommer detta genom att alla funktioner som ett program behöver (utöver operativsystemet) kan byggas in i den kompilerade programfilen.


I de fall systemen behöver lagra data i databaser använder vi oftast Microsoft SQL Server™ men det finns möjlighet att använda en rad andra databaser om man har behov av detta, exempelvis Oracle™, MySQL™, Interbase™ eller Microsoft Access™ för att nämna några.


Alla produktnamn, logotyper och varumärken på denna sida är respektive ägares egendom.


Delphi™ och Interbase™ är varumärken tillhörande Embarcadero Technologies, Inc. Android™ är ett varumärke tillhörande Google Inc. SQL Server™, Microsoft Access™ och Microsoft .NET™ är varumärken tillhörande Microsoft. MySQL™, Oracle™ och Java™ är varumärken tillhörande Oracle Corporation.